inschrijving en lesgeld

Inschrijven en lesgeld   English

Er zijn drie inschrijvingsperioden per schoolseizoen:
– start schoolseizoen tot kerstvakantie
– januari t/m maart
– april tot zomervakantie.
De inschrijving wordt automatisch verlengd naar een volgende periode tenzij men vóor de start ervan opzegt.
Een kind kan op een willekeurig moment starten. Als een kind start tijdens een lopende periode dan wordt het lesgeld naar verhouding berekend.
Proeflessen hebben dezelfde prijs als reguliere lessen en worden achteraf in rekening gebracht als duidelijk is of de leerling doorgaat.
Het lesgeld wordt betaald per periode. De prijs ervan wordt berekend op basis van het aantal geplande lessen in een periode maal het lestarief, dat per cursus verschilt, plus €2.
Betalen van het lesgeld kan via een machtiging of overmaken, niet contant.
Opzeggen kan alleen via info@movendi.nl, niet bij de docent.
Als de leerling voortijdig stopt voordat de periode is afgelopen, dan is lesgeld over de hele periode verschuldigd. De leerling kan wel na overleg op een willekeurig moment overstappen naar een andere Movendi-les naar keuze als die cursus niet vol is.
Als de vaste docent verhinderd is en er is geen vervanger gevonden, dan wordt de les afgelast en het lesgeld van die les in mindering gebracht op het lesgeld van de volgende periode. Als de leerling in die volgende periode niet doorgaat dan is er geen terugbetaling van lesgeld.
Als één of meerdere geplande lessen uitvallen terwijl dat bij de start van de periode nog niet bekend was, bijvoorbeeld doordat de lesruimte onverwacht niet beschikbaar is, dan is er geen compensatie van lesgeld.
Bij een laag gezinsinkomen is er financiële hulp:
– jeugdfondssportencultuur.nl
– jongerencultuurfonds.nl
De benodigde gegevens voor de aanvraag sturen we u graag toe.