inschrijving en lesgeld

Inschrijven en lesgeld   English

De inschrijving gaat per email.
Er zijn drie inschrijvingsperioden per schoolseizoen:
– start schoolseizoen tot kerstvakantie
– januari t/m maart
– april tot zomervakantie.
De inschrijving wordt automatisch verlengd naar een volgende periode tenzij men vóor de start ervan opzegt.
Een kind kan op een willekeurig moment starten. Als een kind start tijdens een lopende periode dan wordt het lesgeld naar verhouding berekend.
Proeflessen hebben dezelfde prijs als reguliere lessen en worden achteraf in rekening gebracht als duidelijk is of de leerling doorgaat.
Het lesgeld wordt betaald per periode en wordt berekend op basis van het aantal geplande lessen in een periode maal het lestarief, dat per cursus verschilt, plus €2.
Betalen van het lesgeld kan via een machtiging of overmaken, niet contant.
Opzeggen kan alleen via info@movendi.nl, niet bij de docent.
Als de leerling voortijdig stopt voordat de periode is afgelopen, dan is lesgeld over de hele periode verschuldigd. De leerling kan wel na overleg op een willekeurig moment overstappen naar een andere Movendi-cursus als die cursus niet vol is.

Bij klassikale lessen worden niet meegedane ingeplande lessen wel in rekening gebracht. Voor het missen van een ingeplande privéles geldt dat alleen als er vóór 10 uur ‘s ochtends van de lesdag is afgezegd via bellen, whatsapp of sms, de les niet in rekening wordt gebracht.

Bij een laag gezinsinkomen is er financiële hulp:
– jeugdfondssportencultuur.nl
– jongerencultuurfonds.nl
De benodigde gegevens voor de aanvraag sturen we u graag toe.