inschrijving en lesgeld

Inschrijven en lesgeld   English

Er zijn drie inschrijvingsperioden per schoolseizoen:
– start schoolseizoen tot kerstvakantie
– januari t/m maart
– april tot zomervakantie.
De inschrijving wordt automatisch verlengd naar een volgende periode tenzij men vóor de start ervan opzegt.
Een kind kan op een willekeurig moment starten. Als een kind start tijdens een lopende periode dan wordt het lesgeld naar verhouding berekend.
Proeflessen hebben dezelfde prijs als reguliere lessen en worden achteraf in rekening gebracht als duidelijk is of de leerling doorgaat of stopt.
Het lesgeld wordt betaald per periode. De prijs ervan wordt berekend op basis van het aantal geplande lessen in een periode maal het lestarief, dat per cursus verschilt, plus €2.
Betalen van het lesgeld kan via een machtiging of overmaken, niet contant.
Opzeggen kan alleen via info@movendi.nl, niet bij de docent.
Als de leerling voortijdig stopt voordat de periode is afgelopen, dan is lesgeld over de hele periode verschuldigd. De leerling kan wel na overleg op een willekeurig moment overstappen naar een andere Movendi-les naar keuze als die cursus niet vol is.
Als een geplande les in een periode uit moet vallen omdat de leraar ziek is en er geen vervanger is gevonden, dan wordt het lesgeld van die les in mindering gebracht op het lesgeld van de volgende periode. Als de leerling stopt in de volgende periode wordt er geen lesgeld teruggestort.
Als een geplande les in een periode uit moet vallen door overmacht terwijl dat bij de start van de periode nog niet bekend was, bijvoorbeeld omdat de school  of ander gebouw waarin de lesruimte zich bevindt gesloten is; de lesruimte zelf niet beschikbaar is; de meeste leerlingen niet kunnen komen, er epidemie maatregelen zijn genomen, dan is er geen compensatie van lesgeld.
Bij een laag gezinsinkomen is er financiële hulp:
– jeugdfondssportencultuur.nl
– jongerencultuurfonds.nl
De benodigde gegevens voor de aanvraag sturen we u graag toe.